سوالات متداول

آیا از مزایای خرید از alibaba ceram آگاه هستید؟
1- هزینه های خریداز alibaba ceram ا 30  %کمتر از خارج کشور(چین) می باشد.(هزینه ارسال، هزینه ترخیص کالاو…)

 

2- باخرید ازalibaba ceram نیاز به استوک کردن کالا نیست.

3- با مراجعه به سایت وانتخاب هریک ازکالاهانمونه آن بصورت رایگان برای شماارسال وبعدازبررسی ازلحاظ کیفیت، رنگ لعاب و ثبت سفارش با متراژ درخواستی شماکالا درکمتراز20 روز کاری برای شماارسال خواهدشد.

4- درهنگام سفارش حتما سایزبندی کالای موردنظر قیدشود.

5- در طرحهای سه بعدی اگر ازطرح شما یک قطعه معیوب شود ماقادر خواهیم بود آن یک قطعه را مجدد تولید وبرای شما ارسال نماییم.

6- باخرید از alibaba ceram ازتولیدملی حمایت کنید ومانع خروج ارزاز کشورشوید.

7- محصولات alibaba ceram قابل رقابت با کالاهای خارجی می باشد.

8- کارآفرینی کنید:باخرید از کارخانه alibaba ceram  در ایجاد اشتغال برای بیش از100 نفر ازجوانان ایران زمین سهیم شوید.

 

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A